Kommunikasjonsrådgivning

15041466971_0b2e9441d7En kommunikasjonsrådgiver skal formidle en bedrifts budskap gjennom sosiale medier, nettsider, brosjyrer og pressen. Det er alltid viktig at en bedrift framstår best mulig i media og for kundene sine. Negativ omtale eller en misvisende framstilling av bedriften, kan føre til at de mister kunder og kontakter. Derfor ansetter stadig flere bedrifter egne kommunikasjonsrådgivere som skal bidra til at bedriften får et godt omdømme.

Kommunikasjon handler ikke bare om å snakke, det handler om å kommunisere på den rette måten, slik at man når fram til målgruppene sine. En bedrift må ta godt vare på omdømmet sitt, for det er tross alt omdømmet som avgjør om en bedrift lykkes eller ikke. Et bevisst forhold til kommunikasjon er derfor viktig. Selv om en bedrift ikke har egne kommunikasjonsrådgivere, bruker de ofte tjenester fra kommunikasjonsrådgiverfirmaer.

Hvordan man framstår

Når en bedrift nevnes i media, er det viktig at bedriften framstår best mulig. Annonsering og selvskryt er én ting, men det er enda bedre å få skryt fra andre. Den er mer troverdig enn annonser som er betalt av bedriften selv. En bedrift kan påvirke hvordan de framstår når de nevnes i media. Men det krever kunnskap om samspillet mellom informant og medieredaksjon. Når en bedrift sender ut en pressemelding, kan ordbruken i pressemeldingen påvirke både hvordan saken framstilles i media, og hvor stor dekning saken får. Det er også viktig at budskapet når fram til de rette personene, altså bedriftens kunder og kontakter.

En god pressemelding er viktig, enten man går ut med en stor eller en liten nyhet. Det er viktig å sende ut pressemeldingen til de rette redaksjonene, og det er viktig at pressemeldingen er interessant, slik at saken blir omtalt. Kommunikasjonsrådgivere kan skrive pressemeldinger, eller gi bedriften gode råd for hvordan de selv skal skrive og følge opp pressemeldinger.

Samarbeid

Kommunikasjonsrådgiverne og bedriftens ledelse må samarbeide tett for å oppnå best mulig resultat. På den måten unngår man misforståelser. Kommunikasjonsrådgiverne skal ikke gjøre ting vanskelige og kompliserte, de skal bare bidra til at bedriftens budskap kommer klart fram, på best mulig måte, og uten at budskapet blir misforstått eller feiltolket. Kommunikasjonsrådgiveren skal først og fremst være en rådgiver. Det er bedriften selv som skal utforme budskapet de vil formidle, mens rådgiveren kan gi tips og råd til hvordan budskapet kan endres og forbedres før det sendes ut til pressen eller til kunder og kontakter.

En bedrift bør legge opp en langsiktig kommunikasjonsplan, og tenke gjennom hvordan de framstår både i media og overfor kundene. Dette kan føre til økt salg og god omtale. Kommunikasjon og omdømme har alltid vært viktig for en bedrift. Dagens mediebilde er mye mer komplisert enn tidligere, derfor har betydningen av god kommunikasjon aldri vært viktigere enn nå. Kritikk og negativ omtale kan spre seg svært raskt på sosiale medier, men god omtale kan spre seg minst like raskt. Derfor gjelder det å framstå best mulig på alle medieplattformer for å sikre seg et godt kundegrunnlag og gode kontakter for framtiden. Det betyr økt inntjening.

Privacy Policy