Kommunikasjonsutvikling

Vi tilbringer mer og mer av tiden vår på nettet, enten via datamaskiner på jobb eller smarttelefoner. Resultatet er… vel, det er litt tidlig å si for å være helt ærlig. Vi har ikke vært ‘online’ på denne måten lenge nok til å virkelig kunne se hvilken påvirkning det har, bortsett fra de helt åpenbare forandringene som at verbal kommunikasjon er blitt erstattet av skriftlig kommunikasjon. Hvem vet hva som blir den virkelige effekten av dette. Det er mange ubesvarte spørsmål, men noe som allerede er klart er at for å lykkes i dag så man kunne beherske sosiale medier og kommunikasjon på nettet. Facebook er kanskje ment for familie og venner, men det er nok av eksempler på hva som skjer hvis man ikke er påpasselig med hva som blir lagt ut.business

Samtidig kan man nå jobbe over nettet uten å møte hverken sjefen eller klientene ansikt til ansikt, man kan bli head-huntet til bedre jobber ved å være synlig online og/eller bygge nettverk på nett, og det utvikles stadig nye produkter for den store verdensveven. Så skal man hevde seg i den digitale tidsalder må man følge med i timen, lære seg å kommunisere online, og innse at hva du kommuniserer på nettet vil ha ekte ringvirkninger – både på godt og vondt.

Privacy Policy