Webutvikling

computer-313840_640Webutvikling handler om å lage gode nettsider og brukervennlige løsninger. En webutvikler utvikler robuste og avanserte nettløsninger og jobber systematisk for å utvikle nye konsepter for nettet. Webutviklerne får som regel et oppdrag fra en kunde, og skal utvikle et konsept som møter både kundens og brukernes behov. Deretter skal de levere en ferdig og velfungerende nettløsning til kunden.

Både mediebransjen og andre kommunikasjonsbedrifter bruker webutviklere. Webutviklere kan også være ansatt i informasjonsavdelinger og redaksjoner eller de kan drive med utvikling av nettbaserte tjenester. Webutviklerne må alltid holde seg oppdatert om ny teknologi, for datateknologien er i rask utvikling.

Internett som verktøy

I dag er Internett viktig både for små og store bedrifter, og for enkeltpersoner. Webutvikling handler om å bruke nettet på best mulig måte og lage løsninger og konsepter som fungerer både for bedriften og for bedriftens kunder og kontakter. En god webløsning skal være funksjonell og brukervennlig, samtidig som den formidler viktig informasjon og bygger opp bedriftens omdømme.

DagenInternettets webløsninger må fungere både for nettbrett, PC og mobil, for stadig flere bruker nettbrett eller mobil når de surfer på nettet. Dette krever en fleksibel webdesign som er tilpasset de ulike plattformene og som fungerer feilfritt uansett hvilken plattform man bruker.

Utseende og design

En nettside skal ikke bare være informativ og brukervennlig, den må også være moderne og vellaget. Det hjelper ikke om en nettside har godt innhold dersom siden framstår som gammeldags og utdatert. Sidens design må også passe til innholdet. En velvalgt design hjelper til å formidle budskapet, og kan få siden til å framstå mer seriøs og pålitelig. Dårlig design kan få siden til å virke mindre seriøs.

Webdesign omfatter både sidedesign, tekst, bilder, videoer og funksjonalitet. Nettsidenes design må oppdateres med jevne mellomrom, slik at de alltid framstår som nyskapende og interessante. Nettsider må også oppdateres med nytt innhold, slik at brukere som kommer på gjenbesøk alltid finner noe nytt å lese.

Internett som omdømmebygger

I dag trenger alle bedrifter en god nettside. Nettsiden kan brukes til å formidle informasjon om varer og tjenester, og til å holde kontakten med kunder og samarbeidspartnere. En god nettside er også viktig for omdømmet. Dersom en bedrift har en dårlig nettside, kan bedriften framstå som useriøs. En vellaget nettside som oppdateres jevnlig viser at bedriften tar nettet på alvor, og bruker det aktiv i hverdagen. Nyskapende webdesign og gode nettløsninger viser også at bedriften ligger i forkant av utviklingen, og tar til seg ny teknologi.

Mange velger å besøke nettsiden til en bedrift før de kjøper varer eller tjenester fra bedriften. Derfor er det viktig at nettsiden er informativ og oppdatert, og at den framstår som interessant. Nettsiden kan være kundens første møte med bedriften, og førsteinntrykket er svært viktig. God webdesign handler om å vise fram bedriften fra sin beste side. En vellaget nettside kan være svært god reklame for bedriften, derfor gjelder det å bruke tid på webdesign og godt innhold. Gode løsninger handler først og fremst om å ta hensyn til brukernes behov, og tilpasse løsningene til brukergruppen.

Privacy Policy